Úplněk 23.6.2013 (12:34)

09.07.2013 07:33

Úplněk 23.6.2013 (12:34)

Napsáno 21.6.2013 ve 22:31hod:

Přeji všem krásný den. Konečně mě po dlouhé době pustil „kamarád“ počítač ke komunikaci s okolním světem. Pravda, díky praxi s astrologií naprosto chápu jeho záměr. Tranzity Jupitera, Merkura, Venuše a nakonec i Marse, všechno v úzké spolupráci s Černou Lunou pobývající ve znamení Blíženců, mi minulý měsíc přinesli do domu pouze jedno jediné poselství. Jehož prostřednictvím, planety procházely mým VI. Domem, mi začalo být jasné, že se mám úzce věnovat pouze sama sobě a pozměnit a zkráceně přeloženo zintenzivnit rituály mého každodenního života, což jsem samozřejmě v potu tváře (Střelec nemá moc v oblibě pomalý a soustředěný postup zaměřený na praktickou stránku života) dá se říct, spíše pochopila...

 

Ja

Avšak přestaňme se zabývat soubojem mého nadšeneckého ega s každodenní realitou a zaměřme společnou pozornost na Úplněk, který nás už za dva dny postihne v celé své intenzitě.

k se můžeme dočíst v Astrocyklech od Markuse Jehleho, víme, že dlouhodobý tranzit planety Pluto znamením Kozoroha v kvadratuře na Urana v Beranu a v této době v sextilu na Saturna ve znamení Štíra nás nenechá usnout na vavřínech a ať už chceme nebo nechceme, neustále nás nutí soustředit se na smysl našeho života a vztahů s ostatními jako takových.

Ve hře jsou vztahy všeho druhu včetně sociální situace v závislosti na politické a ekonomické situaci státu, ve kterém jsme se chtě nechtě narodili a nejspíš zde musíme žít. To je jedna z důležitých otázek tohoto období. Musíme nebo nemusíme respektovat systém, který se chová tak, že v něm máme omezené možnosti svobodného života? Myšleno života, ve kterém můžeme naplno prožívat svoji vlastní kreativitu, kde se můžeme svobodně rozhodnout, protože nás netrápí nedostatečná finanční situace s vidinou toho, že pokud nebudeme platit dávky určené státem, přijdeme o střechu nad hlavou a s výsledkem toho, že nám není dána ani dostatečná zdravotní péče, kterou jsme nuceni platit ve vysokých dávkách. A že v nás celý systém vytváří závislosti a  neumožní nám ani se zdravě najíst, pokud nejsme zloději a nemáme nakradeno několik miliónů místních nebo evropských platidel?…

Jupiter setrvávající do 26.6. ve znamení  Blíženců, nás stále kontaktuje nejen s vlastním nadšenectvím a velkým množstvím "uskutečnitelných" možností a teorií, ale i s tendencí nalhávat sami sobě (Neptun v Rybách), že to stejně nějak půjde…protože to přece pokaždé nějak šlo, a vůbec, co by národ s Ascendentem v Blížencích máme neustále vizi jakéhosi osvědčeného způsobu řešení..vždyť je přeci normální a logické, že politici lžou. Tak ať si sami vlezou na lopatu... A hele, oni už na té lopatě sedí, ale nějak se jí drží i přes neskutečně velkou veřejnou ostudu... Dobře, tak ještě chvíli počkáme.

Celý Úplněk se nachází v Periggeu (tzn. Luna se nachází nejblíže Zemi), Měsíc se posunul do znamení Kozoroha, kde mu není nejlépe. Zde díky Osvětlení Sluncem z protilehlého znamení Raka zviditelňuje emoce týkající se našich vlastních omezení a pocitů nedostatku, naší touhy po vztazích založených na vzájemně uspokojených potřebách na všech úrovních – potřeba finančních jistot. Jedná se zde o velmi silné sociální uvědomění…je opravdu dobré zaměřit se na hledání viníka  a na to, do jaké míry jsme mi sami věrni svým životním ideálům a s tím porovnat, do jaké míry naše okolí neustále využívá paralýzy našeho národa ve smyslu…kdysi bylo lépe a pokaždé to nějak šlo. Naštěstí všichni nejsme zloději  a stále ještě. byť někteří pouze ve skrytu, věříme svým snům. Těm, co již nevěří, Uran v Beranu přináší poselství na téma osvobození duše od zbytečné soupeřivosti a negativity. O tomto úplňku budeme někteří vystaveni vnitřnímu emočnímu otřesu. Vzhledem k tomu, že dneska Slunce vstupuje do znamení Raka a bude se nacházet v konjunkci s Černou lunou v Raku a s Jupiterem ještě otálejícím a dokončujícím svoji pouť znamením Blíženců v opozici s Lunou v konjunkci s Plutem v Kozorohu a v kvadrátu na výše zmíněného Urana, nejspíše se opět vzedmou rychlé vody-bouřky-větry – imunitní systém... 

Pro život v Čechách se jedná jednoznačně o téma sociální a finanční. Pluto v Kozorohu má velkou (vleklou) potřebu vytahovat všechny skryté motivace, které se snažíme uklidit pod povrch a Uran mu pomáhá rychlým , nekompromisním a především překvapujícím způsobem-otřesem (nejen sociální, ale i povodňový stav). Učí nás, že ke zdravému životu není dobré je zasouvat kamsi do nejzazšího rohu našich duší.

Dovoluji si vše, co souvisí s tímto děním na na zemi rezonujícím se současným postavením planet ve vesmíru přirovnat kinfikování klíštětem obrazně zaměřujícím pozornost mysli naší „civilizace“ do místa kousnutí a infikování klíštětem, vedoucí ho k co nejrychlejšímu nastartování tvorby protilátek. Stejným způsobem jsme i mnozí z nás zahnáni do nejzazších koutů svých duší, abychom byli prostřednictvím pocitů nedostatku a bolesti donuceni změnit svůj životní postoj a začali se nejen bránit, ale i vytvářet všemi svými silami nové podmínky ke zdravému způsobu života. Uran v Beranu znamená, že je nám stále více a více zviditelňována agresivita a nekompromisní soupeřivost námi (lidstvem) nastaveného životního stylu (technického pokroku) na zemi a nutí nás probudit stejný druh agresivity v nás samotných, v našich tělech (Pluto v Kozorohu), abychom mohli vyléčit naši otrávenou krev. A to (novým – starým) způsobem, protože již dobře díky dějinám víme, že agresivita vyvolává pouze agresivitu, bojovníků uvědomění si. Vždyť  představitel projevu životní síly Mart byl v Římě uctíván jako Bůh úrody…a toho je třeba se držet...

Aktivace Urana, Pluta a Saturna díky vzájemnému spojení je zesílena ohnivými tělesy, jako je Slunce a Jupiter. Vše se odehrává ve Vodním živlu. A pokud si dokážete představit hořící  předmět nečekaně spadlý do vody, je nám všem jasné, co to přináší…Podpořené větrem -  Jupiter se nachází stále ve vzdušném znamení Blíženců – vyhřeznou na povrch další politické lži…rád všechno profoukne a odhalí, a nevědomky i to, co by mělo zůstat skryté. Další fakta odhalující bohapusté lži. V kontaktu s vodou a se strachem z kontaktu s emočním močálem se raději rozloží na tisíce kousků, aby byl opět sestaven na základě našich skutečných vnitřních potřeb a pohnutek – jejichž poselstvím je zákon přežití a evoluce života ve vesmíru a pro nás jako jedince na zemi… v kontaktu s životem společnost, jí samotnou nastaveného způsobu myšlení.

Pluto v Kozorohu odkrývá vše, co je uložené v nitru naší země, našich těl, naší duše a s vlivem ze strany Urana a Jupitera podporuje vyhřezávání starých skrytých nezpracovaných témat (viz  v nedávno Japonsko a tsunami a následné problémy s atomovou elektrárnou...) a vzdemutí vody…neboli emocí a pocitů a návyků…sociální bouře v zahraničí.

Jupiter v Blížencích - velký vítr. Černá Luna se zlobí, protože byla vyhnána ze svého přirozeného působiště. Takže tam, kde jdeme proti přírodním zákonům a své vlastní přirozenosti a chováme se neekologicky, způsobuje spoušť ( Lilith zabíjí novorozence, kteří nemají od přírody dost sil na přežit) protože je v nás samotných stále ve  vyhnanství, nelíbí se nám to – naše mysl to takhle nechce, chceme se držet již dosaženého, pro jistotu na to přece máme zákony včetně desatera – mnozí z nás.

Avšak jedná se o Jupitera a Slunce - oba jsou vládci,jeden na zemi a druhý na nebi. Toto spojení vedle šoku uvědomění si toho, co se ve skutečnosti kolem nás děje, má také velmi pozitivní vlastnost a to tu, že je pro ně samozřejmé, že vždy existuje řešení, pokud přimeme vlastní identitu. Učí nás věřit a nutí nás k pohybu. Nacházejí se v planetární konfiguraci Draka, jenž vykazuje vemi silné a snadno proudící množství energie. V jeho hlavě trůní ne příliš blaze postavené Pluto a Luna v Kozorohu. To, co nechceme vidět a s čím se nechceme konfrontovat, nám nedá a nedá spát. Úkolem Slunce a Jupitera ve vzájemném spojení je, přivést nás k nastartování našeho vlastního osobitého způsobu řešení situací, ve kterých se nacházíme, bez ohledu na to, jestli s tím okolí souhlasí nebo ne. Též díky své vládě ve znamení Raka osvobozuje naše touhy po lásce, péče o ní je zde samozřejmostí, my sami si ji můžeme opravdu dovolit. Až vstoupí Jupiter 26.6. za Sluncem do tohotoznamení, přivede k nám na návštěvu nové možnosti a bude vyžadovat, abychom ho štědře pohostili. Což je poselstvím tohoto úplňku. Nebát se čelit vlastním strachům a věřit vlastním touhám po vzájemné péči, lásce a hojnosti a dokázat je přijmout, když jsou nám nabízeny. Díky Jupiteru můžeme přestat lásku prožívat pouze přes vlastnění majetků, vztahů, myšlenek, ale můžeme ji během léta díky posílení vodním trigonem (Saturn ve Štíru, Venuše, Slunce, Júpiter, Černá Luna v Raku, nakonec velmi silně postavený Neptun v Rybách) přijmout ve vlastním životě a konečně začít věřit i v jiné možnosti prožívání vlastního života, než jaké jsme doposud znali.

Přeji vám příjemné prožívání prvních letních dnů, a těším se na další setkání  opět za čtrnáct dní o prvním letním Novu se zvědavostí a s očekáváním nových možností, které se mohou během tohoto období vynořit v našich životech a které bude velmi dobré přijmout, aby na nás vládce Jupiter nemusel ze svého pověsteného Olympského trůnu pohlížet s pocity osamělosti a roztrpčenosti...

Nabízím též Kranio sakrální terapii, pro bližší info klikněte  ZDE