Úplněk 17.11.2013 (16:18)

17.11.2013 05:48

Úplněk 17.11.2013 (16:18)

Po delší době se s Vámi zdravím opět v této rubrice . Protože jsou hvězdné konstelace v tomto období velmi náročné a vyžadují po nás, abychom se soustředili na své osobní potřeby a tím pádem nás nutí k sebereflexi a ke střízlivému pohledu na svět kolem nás. Což nás vede k tomu. abychom konečně zvážili naše postavení jak v rodinných, pracovních, mileneckých a přátelských vztazích a vyvodili z tohoto poznání důsledky. Situací jsme nuceni rozhodnout se o tom, kam skutečně patříme a začaít pracovat na tom, abychom se tam dostali.

Proto mě tento zrychlený čas pustil ke psaní dalších aktualit až nyní.

Po minulém Novu 3.10.2013, kdy se dostaly planety Saturn, Slunce, Luna, severní Lunární uzel a retrográdní Merkur do velké konjunkce ve znamení Štíra a prohloubili tím funkci vodního trinu, působícího na naše myšlení, pocita a dojmy již od léta, což nás přivedlo k velmi silnému uvědomění si vnitřního znepokojení a nutkavé potřebě zaměřit se "nějakým" způsobem na témata související z vlastní vnitřní spokojeností. Jako bychom se dotkli našich vnitřních hranic a ještě jsme s nimi nebyli mentálně propojení. Vše se děje na pocitové a velmi nutkavé úrovni. Tyto životní události naši mysl směřují k tomu, abychom všechny vědomé způsoby našeho chování a prosazování se, použili na maximum a prostřednictvím zkušenosti, která nám ukazuje, jestli se následně cítíme dobře nebo naopak mnohem sevřeněji, vyselektovali ty, které již nejsou funkční a ubližují nám a našemu okolí na všech úrovních existence a ponechali si pouze takové, které dělají dobře všem, včetně nás samotných. Avšak tím "příběh" nekončí. Všichni jsme si již všimli, že doba je díky nutnosti zaměřit se na vnitřní život jakoby rychlejší. Protože vnitřní život je velmi bohatý na vjemy a zážitky. Pokud jdeme touto cestou, máme pořád co dělat, jsme mnohem vnímavější a protože na to mnozí nejsme zvyklí a teprve se učíme naši vnímavost respektovat, máme dojem, že časové probíhání je zrychlené. Během letního období se v lidech probudila silná potřeba sdílení jak pocitů, tak různých názorů a v konečné fázi všeho, co souvisí s komunikací. To nás přivedlo k zaměření se na nové myšlenky, které z astrologického pohledu používané planety symbolicky vedou k tomu, abychom se prostřednictvím předešlé selekce stali díky myšlení a pochopení zdravými a spokojenými a abychom nahradili staré již nefunkční vzorce, návyky a závislosti za "nový" způsob přístupu k životu. "Nový" znamená ten, který si neustále zakazujeme, protože společnost je přeci jinak nastavená. "Nový" znamená ten, který je nám dán naší přirozeností a my jsme ho zasunuli do pozadí a připůsobili se tomu, co nám ostatní říkají, že je v této společnosti přeci životaschopné. Dá se obrazně říci, že doba je velmi barvitá a plná slov a významů, o kterých jsme od dětství snili, které málokdo otevřeně používal, a které máme možnost začít v současné době  opravdu žít. Toto je dar vodního trinu a aktivovaného znamení Štíra s hlubinou jeho vnímání světa a s potřebou se s ním vypořádat bez chození kolem horké kaše a s plným nasazením obsahujícím všechny složky našich mnohačetných osobností.

Nyní se vracím k dnešnímu Úplňku. Prostřednictvím Venuše tranzitující znamením Kozoroha se dostáváme do situace, kdy je nejlepší začít dávat svým přáním a plánům konkrétní tvar. Protože stojí v konjunkci s Plutem a v kvadratuře s Uranem, nutí nás, abychom si poctivě a důsledně všimli plánů, které korespondují s naší přirozeností. Pokud jsme stále ve vleku společenského diktátu a svých falešných představ, pocity, že nedostáváme to, co potřebujeme se v této době velmi zvýrazní a probudí v nás přirozenou agresivitu, kterou ovšem Venuše namá ráda, takže se můžeme cítit velmi nepříjemně. Prostřednictvím hněvu musíme přijít na to, že nejsme v životě na správném místě. Venuše v Kozorohu taky vystrkuje růžky ve formě přesvědčení, že za její pocit nedostatku a strnulosti může okolí. Projekce mohou být velmi silné. Nezapomeňme, eranu přináší do našich životů nečekané události a vstupy. Ti z nás, kterí již na sobě delší dobu pracují mohou naopak konečně začít realizovat své plány a pokud s tím začnou, velmi jim tato činnost uleví od vnitřního tlaku, který postupně v současnosti sílí.

Mars ve znamení Panny se k Venuši přidává svojí neutuchající aktivitou a přesvědčením, že usilovnou prací toto období zdoláme. Podporován Jupiterem ve znamení Raka, prostřednictvím sextilu, jež oba spojuje, má daný směr, který dává smysl naší aktivitě a pomáhá tak prostřednictvím zkušenosti a reálnými činy pochopit pocity, jež v nás budí Venušino postavení. Jeho propojení  s Lunou prodlévající ve znamení Býka je podpořeno potřebou, splnit si vše, co nám udělá jak fyzicky, tak psychicky dobře. Pomůže nám, pokud ho poslechneme, nabýt pocitů plnosti a sebevědomí. Každý jeho působení prožíváme na jiné úrovni, nekdo jde do přírody, jiný jede na muzika, další začne například malovat nebo uklízet v domě a jiný malovat obraz. Znamení Býka je úzce propojené s životem přírody a země jako takové, zdravým životním stylem, se zdravou stravou, jež nám dává veškerý dostatek, a se vším, co stím souvisí s naším pocitem hojnosti a blahobytu.

Saturn v trigonu s Jupiterem přinášejí možnost dát konkrétní tvar našim představám nejen v osobních životech, ale i na společenské úrovni. Ukazují nám, že každý máme svoji individuální cestu a že je možné začít žít a spolupracovat s lidmi podobného zaměření. Nezapomeňme na to, že vše, co nekoresponduje s naší vrozenou životní cestou v tomto období prostě nevychází. Pokud se budeme snažit jít proti tomuto zákonu, setkáme se s neúspěchem, rozvody, rozchody, nemocemi a koncem jako takovým. Jupiter ukazuje, že cesta existuje a že je možné ji nalézt. Merkur se na své pouti vrací ke Slunci a jeho prostřednictvím uvolňuje naši mysl a po dnech naplněných pocity bezmoci a toho, že není možné, aby se věci skutečně hnuli, nám ukazuje, že můžeme věřit svým snům. Merkur nás na své pouti zpět ke Slunci, naplňuje uvolněním energie a chutí k pohybu jak mentálnímu, tak fyzickému.

Tímto se s vámi loučím a pokud vás tento text inspiroval, splní se i mé přání. Přeji hezky prožitých čtrnáct dní do dalšího Novu v měsíci Prosinci a do našeho dalšího zamyšlení nad Astrologií.

 

 

 

 

Cesta duší, tělem a myslí...

Nabízím též Kranio sakrální terapii, pro bližší info klikněte  ZDE

Nov 3.10.2013 (13:53)