Úplněk 14.55.2014 (20:18)

28.05.2014 07:03

Úplněk 14.5.2014 (20:18)

Luna opět vystoupila ze stínu a zářící na noční obloze si užívá vlivu slunečního svitu. Na dva a půl dne může na tomto svém vrcholu odpočívat po náročné pouti temnými kouty vesmíru a našich duší. Po vyvrcholení dnešního úplňku máme příležitost uvolnit tlak z pocitů omezení a strachu z toho, že se nebudeme moci nikdy v životě skutečně prosadit a svobodně se projevovat, že to nedokážeme. Reagujeme na vnější situace agresivně, ale vzápětí zjišťujeme, že naše výbuchy nepřinášejí vytoužený výsledek. Venuše v Beranu v konjunkci s Uranem nám zprostředkovává pocity nespokojenosti a zároveň touhy mít vše teď v tuto chvíli a to jenom podle sebe. Není na tom nic špatného, protože každý, kdo si je vědom sama sebe a ví o svých možnostech a schopnostech, bude umět tuto energii konstruktivně a aktivně použít. Vnáší do součaných konstelací hodně překvapující energie. Pokud v nás sídlí pocity nejistoty a nestability, chceme v tomto případě dosáhnout svých cílů překotně a bezohledně avšak s přesvědčením, že nám dosažený výsledek stejně nevyhovuje. Takže na své okolí můžeme svými výstředními výrony hněvu působit jako bezedná jáma.

Tyto aspekty působí na všechny lidi bez výjimky, takže nás nutí objevovat všechny povahové stránky naší osobnosti včetně talentů a schopností formou zbrklých gest, hádavostí nebo nadměrným nadšením...emotivností a náladovostí Nicméně, v této situaci se postupně zviditelňují skutečné motivace všech, i těch z nás, kteří je zatím velice šikovně skrývali a mátli a využívali tak své okolí.

Venuše od minulého týdne svým vstupem do planetárních úhlových aspektů vytvářejících v horoskopu velký kvadrant vygradovává jeho už tak silný a neúprosný vliv, o kterém jsem psala v minulém článku o NOVU (viz.články).

Na druhé straně jsme velice příjemně překvapováni přátelskými reakcemi ve chvílích, kdy očekávám jenom stres a paniku.

Jedná se o projev, kerý je z pohledu astrologie automatickou reakcí a celá současná společenská situace ho vyžaduje. Jsou odhalovány motivace, ať už destruktivní, tak přirozená potřeba nás ke spolupráci a k vzájemné výměně projevů ohodnocení a lidskosti, velmi často zcela mimo ekonomický svět.

Luna v konjunkci se Saturnem ve Štíru vytváří nové otisky zkušeností v našich životech. Všechny intuitivní vhledy a informace získané od našich mistrů nebo jiné vnější pro nás duchovní autority (stát) musíme aplikovat do každodenního života nebo se setkáme s destruktivními účinky našich povrchních a líbivých rozhodnutí. V tomto procesu se dobíráme kontaktu s naší individuální životní cestou a začínáme chápat, které teorie nám předkládané výše zmíněnými autoritami jsou pro náš zdravý a úspěšný život důležité a které pramení pouze z egoistického a ziskuchtivého postoje našich "učitelů" a dalších autorit. Slunce svým svitem v našich myslích vše, co nyní objevujeme, aktivuje na úroveň uvědomění. Jsme nuceni ke skutečné vnitřní změně.

Objevení své individuální radosti bez ohledu na názory okolí nám přinese obrovské množství energie a radosti a nové nebo staré přátele, vzájemnou spolupráci a laskavost. Věřte radosti, vlastním snům a jděte jejich cestou. Přeji hezký den a při dalším NOVU se těším na opětovné setkání. Zdeňka Svobodová (13.5.2014)

Nabízím též Kranio sakrální terapii, pro bližší info klikněte  ZDE