Slunce

25.02.2013 03:29

op

Slunce (v jednom znamení setrvává ~ 30 dnů)
Pozice Slunce v domech a ve znameních naznačuje typy zkušeností, které budou vyžadovat spontánní vynaložení značného množství životní energie-vůli. Napovídá nám, jaká činnost nám dává sílu, sebevědomí, zdraví, pocit moci...
Znamení zvěrokruhu:

 • Beran: první instinkt, přežití;jednoduchost, otevřenost;nevinné dítě, válečník;bojuje, aby přežil; odvaha,hněv, impulsivita, bezohlednost-pud sebezáchovy,sláva...
 • Býk: spolehlivost,velkorysá matka,stálost,posedlost,hamižnost,smyslnost,něha,potř.tělesný dotek,pomalost,promýšlí,dotahuje věci...
 • Blíženci: prázdný šarm,brilantnost,odděluje intelekt od emocí,nerad se nudí,nervová zhroucení,potřebuje pohyb a komunikaci,...
 • Rak: znamení matky,vnímavost,citovost,živí,pečuje;preferuje ty,kdo mu jsou milí;oddanost,emocionální dojmy a předsudky,deprese...
 • Lev: arogance,egoismus,potřebuje svítit,inspiruje,ozařuje ostatní,rád řídí,předátor;majetnicky lpí na svých milovaných...
 • Panna: duše domovů,pracovitost,potřebuje být užitečná-slouží,přesnost,perfektnost,oddělenost od ostatního světa...
 • Váhy: hledá harmonii a klid,zvažuje,okouzlení zevnějškem,idealyzuje si lásku a vztahy,potřebuje se vztahovat...
 • Štír:transformace,nic nedělá napůl,extrémy,přehánění,nemá rád polovičatost,vyžaduje sebekontrolu,nedůvěřivost...
 • Střelec: věčný cestovatel,emocionálně nedotknutelný,arogance;zakládá si na tom,co ví;prorok,neotesanost,nediplomatičnost,drsná upřímnost...
 • Kozoroh: omezení,kontrola,společenská neohrabanost,rezervovanost,nepostradatelnost,cílevědomost...
 • Vodnář: nápady,myšlenky,chlad,čistota,racionalita;nemá rád fyzické a tělesné limity; originalita,novátorství,revolucionář...
 • Ryby: často ztrácí své hranice;nedostatek vlastnických pudů;pasivita,fatalismus;nechává se nést vlnami okolnost...

eg
Slunce v domech
I.kvadrant:

Osoba maximálně orientovaná na sebe a svůj osobní vývoj. Egoismus - se objevuje tehdy, když vlastní sebeprosazení a vývoj jde na úkor okolí.

 • 1. dům: Energie směrovaná na hledání a prosazování vlastní fyzické identity - lidé velice energičtí, nadšení, vitální, obyčejně pevného zdraví, s velkými zásobami energie...
 • 2. dům: Energie  seberealizace směrovaná pomocí finančních záležitostí a hmotných statků – snaha se v životě finančně a materiálně zabezpečit...
 • 3. dům: Energie, vitalita dává schopnost přizpůsobit se nejbližšímu okolí intelektuálním způsobem - Bývají to lidé silného ducha ...

II.kvadrant: Silné emocionální založení

 • 4. dům: Energie, vitalita zaměřená na růst, vývoj osobnosti -Velice silný kontakt s minulostí, tradicí, historií, kořeny, s vlastí, rodinou...
 • 5. dům: Energie směřující ke spontánnímu sebevyjádření, vyjadřování tvůrčí síly - Životní síla, sklony projevovat se dobrodružnými...
 • 6. dům: Energie ve formě služby, oddanosti, soustředěnosti a tvrdé práce - Krize jednotlivce (zdravotní, psychické) ...

III.kvadrant: Dochází zde ke znovusjednocení z domnělé izolace-vnímáme. Musíme zde počítat s druhými.

 • 7. dům: Energie soustředěná na mezilidské vztahy. Spojujeme se s ostatními lidmi na základě nějakých společných představ...
 • 8. dům: Energie soustředěná na výměnu energií s druhými lidmi. Dostáváme se tu do mnohem hlubšího vztahu  s ostatními lidmi...
 • 9. dům: Energie cílená na expanzi a pochopení souvislostí. „Přináší přízeň bohů a králů“. Snažíme se pochopit souvislosti...

IV.kvadrant:Zde jsme součástí společnosti a světa, slunce se zde musí realizovat v zájmu celku…ne individuelně.

 • 10. dům: Energie směřující k naplnění společenského (světského nebo duchovního) poslání. Je tu snaha naplnit, najít svoji společenskou funkci...
 • 11. dům: Energie soustředěná na společensko-kulturní reformy. Bývají to mimořádně společenští a společensky činní lidé...
 • 12. dům: Energie věnovaná hodnocení minulosti. Buďto zde s minulostí bojujeme nebo se ji snažíme asimilovat. Snažíme se vyjasnit okolnosti minulosti...

stoneh

"Život je zázrak. Zázrak tak velký, že si jej při vší úctě k člověku nedovedeme představit. Slunce je dárcem života. Je naším světlem, které ozařuje naši cestu. Cesta vzhůru vede přes pochopení této problematiky srdcem, nikoli rozumem…"

 

 

 

Cesta duší, tělem a myslí...

Nabízím též Kranio sakrální terapii, pro bližší info klikněte  ZDE

Astronomické Slunce

k

Slunce
které se nachází ve vzdálenosti přibližně 150 miliónů kilometrů od naší planety, se nám jeví na obloze jako oslepující disk. Jeho světlo k nám doletí za osm minut. Zcela nám překrývá svit ostatních nebeských těles. Průchodem jeho paprsků získává zemská atmosféra krásně modrou barvu.

Ve srovnání se Zemí je obrovské. Jeho objem by vyplnilo 1 300 000 takových planet, jako je ta naše a na délku jeho průměru by se jich vešlo vedle sebe 109. Je to ohromná koule velmi žhavých plynů, jejíž hmotnost je 300 000x větší, než jakou má Země. Přitažlivá síla na jeho povrchu je ve srovnání se Zemí přibližně 28x silnější.
Slunce je hvězda, která je Zemi nejblíže. Proto ji astronomové mohou pozorovat lépe, než kteroukoli jinou hvězdu. Mohou tak poznat jeho složení a porozumět, jak působí na naši planetu.

Fotosféra:
Oslepující světlo Slunce pochází z vrstvy o tloušťce menší než 300 km, z fotosréry. Je to ona, která vyvolává dojem, že je Slunce na krajích ostře ohraničené. Její teplota je asi 6000°C. V dalekohledu se jeví jako síť jasných malých buněk, granulí, v neustálém vření. Každá s granulí je bublinou plynu o velikosti rozlohy Francie. Vynoří se, promění a zmizí během deseti minut. tu a tam jsou na povrchu Slunce vidět tmavá místa nazývaná sluneční skvrny, které jsou pozorně zkoumány již od vynalezení čočkového dalekohledu a teleskopu. Při jejich každodenním pozorování lze zjistit, že nesetrvávají na jednom stejném místě. Jejich pohyb dokazuje, že se Slunce otáčí kolem své osy.

k

Nitro Slunce:
Do nitra Slunce není možné nahlédnout, avšak studium jeho povrchu a jeho vnějších vrstev poskytuje astronomům informace o jeho vnitřní stavbě. Obsahuje nejjednodušší prvky, známé ze Země, 98% jeho hmornosti tvoří vodík a hélium (73% vodíku a 25% hélia).
Směrem ke středu Slunce teplota stále narůstá a hmota je stále hustší. V samém středu teplota dosahuje kolem 15 miliónů stupňů a tlak 100 milónkrát převyšuje ten, který panuje na Zemi. V této výhni se atomy vodíků spojují po čtyřech a mení se v atomy hélia. Touto reakcí se uvoňuje teplo a světlo. Je to ona, která umožňuje Slunci zářit. Každou sekundu se v srdci Slunce přemění 400 miliónů tun vodíku na hélium. Oblast, ve které probíhají tyto jaderné reakce, není větší, než čtvrtina poloměru, tvoří ale polovinu jeho celkové hmotnosti.

 k