Saturn

25.02.2013 04:06

 

mn

Saturn (v jednom znamení setrvává 2,5 roku)
  Planeta koncentrace,"frustrace" a "omezení", jeho prostřednictvím se učíme přijmout na základě zkušenosti své vnitřní kvality...

Saturn ve znamení:

 • Saturn v Býku: hospodárnost,praktičnost a silná vůle spojená často s těžkopádností.Sleduje vytyčený cíl s neuvěřitelnou vytrvalostí a neústupností,neuvěřitelná trpělivost...
 • Saturn v Blížencích: převaha intelektu nad emocemi,velká manuální zručnost a obratnost,intelektuálnost,plánovaná činnost a sklony k nervovému přepětí,tendence k úzké specializaci a vynikající paměť..

 • Saturn v Raku: sklon ke lpění na minulosti,těžké loučení s dětstvím,melancholie a pasivita,melancholický až depresivní charakter,bázlivost a snivost,píle,úspěch v manuálních řemeslech...
 • Saturn ve Lvu: kariérismus,vládychtivost,touha po moci a společenském uznání,nesnášenlivost a nedostatek přizpůsobivosti,ctižádost...

 • Saturn v Panně: odmítání až potlačování emocí,vynikající systematická plánovaná a dokonale rozvržená činnost,přílišná láska k pořádku...
 • Saturn ve Vahách: objektivita,spravedlnost a poctivost,smysl pro náboženství a mystiku,laskavost,spravedlnost,rezervovanost a smysl pro umění,smysl pro umělecká řemesla a nové metody v práci...

 • Saturn ve Štíru: blokovaná pudová a sexuální stránka,silné napětí mezi potřebami a zábranami,silné frustrace většinou na podvědomé úrovni;pocity viny...
 • Saturn ve Střelci: hledání mravní autority a tendence k udílení lekcí a usměrňování ostatních;sklon k náboženství,filosifii;ušlechtilost a nezávislost,šťastné náhody,studování několika oborů najednou...

 • SaturnvKozorohu:přísnost,organizovanáčinnost,tvrdost,trpělivost,vytrvalost,zodpovědnost,preciznost,umíněnost a dokonalé soustředění na vytyčený cíl,ctižádost,někdy nedůvěřivost,nejisté vystupování na veřejnosti,odpor k manželství...
 • Saturn ve Vodnáři: konfrontace stability,vytrvalosti,konzervatismu,kontrakce a blokád s expanzí,labilitou,rychlostí,náhlostí,originalitou a průrazností;velmi silné napětí,které na jedné straně vede člověka velmi rychle vpřed...

 • Saturn v Rybách: pasivita,sklon babrat se ve vlastním nitru,trpnost,bázlivost,zdrženlivost a svérázný charakter;většinou vyhledává samotu,ve které se cítí nejlépe;malá sebedůvěra,nestálost,zmatenost,nesystematická činnost,sklon k cestování,nejistota.

Saturn v domech

 • 1.dům: neschopnost prosadit se spontánním  a přirozeným způsobem,způsobuje zbržděnou aktivitu a iniciativu;přebírání rodičovské nebo nadřazené role vůči ostatním...
 • 2.dům: učí se správně zacházet s finančními prostředky;komplex méněcennosti a neschopnost reálného sebehodnocení,to je vázáno na všeobecně uznané normy...
 • 3.dům: učí se důslednosti,cílevědomosti a koncentraci pomocí verbální,grafické i neverbální komunikace,prostřednictvím studia,manuální činnosti a vůbec pomocí rozvoje vlastní bytosti...

 • 4.dům: trauma v oblasti objevování vlastní duševní identity,objevování emocí a citové vnímavosti;neidentifikovatelný strach,pocit izolace,osamělosti a stísněnosti...
 • 5.dům: strach z plození,ze sebevyjádření,ze spontánního sexuálního projevu a z tvoření;příliš velká zodpovědnost je zde překážkou v sebevyjádření;radost,hravost...

 • 6.dům: trauma v oblasti objektivního vnímání,pozorování,spontánních citových projevů,uplatnění vlastní přirozenosti a přizpůsobivosti;znečištění,nemoci,závislosti a podřízenost...
 • 7.dům: učí se správně používat vlastní práva a současně respektovat práva druhého v manželském svazku nebo jiném vztahu;má se v tomto směru naučit důslednosti,cílevědomosti a koncentraci...

 • 8.dům: neschopnost navázat těsnější vztah ke svému partnerovi (-ce),nebo fixování partnerského vztahu pomocí platných norem;snaha získat uznání tím...
 • 9.dům: rozvíjení vztahu zpočátku na základě všeobecně uznávaných norem a představ;vztah založený na všeobecně uznávaných společenských...

 • 10.dům: úkolem zrozence je zde přijmout a pochopit stávající řád světa;profesní postup přináší zkušenosti;vytrvalost,zodpovědnost,stabilita v práci,láska k majetku;záliba v úřadech...
 • 11.dům: osvobození od zákonů;úkolem je pochopit do nejmenších detailů zákon a cestu vedoucí k osvobození a možná ke spáse;málo přátel-spolehliví a trvalí nebo podlí a nečestní...

 • 12.dům: zásadní obavy a nedůvěra v životě;tajní nepřátelé,zrady a podvody,falešná obvinění,neschopnost rozeznat přítele od nepřítele,pomluvy,zarputilá nepřátelství na život a na smrt...

 

 

 

Cesta duší, tělem a myslí...

Nabízím též Kranio sakrální terapii, pro bližší info klikněte  ZDE

 

Astronomický Saturn:

j

Saturn:
Velká zvláštnost Saturnu spočívá v systému prstenců, které jej obklopují; jsou jak velké, že je možné je spatřit už malým amatérským dalekohledem. Galileo je zahlédl v roce 1612, byl to však Holanďan Huygens, který v roce 1659 první pochopil, co tento jev znamená. Při pozorování ze Země se jeví jako půl tuctu prstenců, fotografie pořízené sondami Voyager však ukázaly, že jsou jich tisíce. Obepínají Saturn v rovině jeho rovníku jako ohromný disk o průměru téměř 300 000 km, jeho tloušťka je však stěží jeden km. Podle toho, jaká je poloha Saturnu vzhledem k Zemi a ke Slunci, vidíme prstence více či méně nakloněné. Splývají s rovinou našeho pohledu. Jsou tak tenké, že je není možné spatřit. Tyto prstence sestávají z ohromného množství úlomků ze směsi ledu a prachu, které krouží kolem této planety jako malé měsíce. 

n

b