Předčasné volby 2013 v ČR

22.10.2013 04:41

Přeji Vám krásný den. Tyto aktuality jsou především cíleny jako osobní zamyšlení nad vším, s čím se každodenně ve svém životě potýkáme z pohledu astrologické psychologie. Pokud vás budou osobně inspirovat k vytvoření vlastního názoru na životní situace, jež prožíváte vy i lidé ve vašem okolí, na základě znalosti astrologie, nebo vás inspirují i v oblasti mimo tento obor, splní se jejich účel...

Mnozí z nás víme, že tato doba je pro nás velmi důležitá a to díky předčasným volbám, ke kterým nás dovedl náš současný politický management. Záleží pouze na každém z nás, jak se s nastalou situací popereme a myslím si, že i ti, kteří se nezabývají astrologiií, ale chtějí žít jako slušní lidé, kteří si uvědomují plně, že mají právo na život podle vlastních představ a potřeb, k nimž patří zdravé životní prostředí, právo na svobodu prožívat svůj život podle vlastních kreativních schopností, bez existenciálního strachu, prožívání plnohodnotných partnerských vztahů... bez závislostí a s možností zvolit si vlastní cestu k dosažení zdraví bez diktátu monopolů a jejich věrných dobře  placených posluhovačů, které jsou zaměřeny pouze na vlastní zisk...

Osobně se s tímto tématem setkávám v oblasti Astrologie a v terapiích s psychosomatickým zaměřením, takže si přihřívám polívčičku v díky bohu již veřejně propíranému tématu zdravého životního stylu z úhlu pohledu, který dobře znám a každodenně se s ním identifikuji. V současnosti na nás vykukují ze všech stran „billboardy“ a články hlásající poselství zdravého životního stylu a kritiky jeho současného stavu a každý se potřebujeme a hlavně máme možnost veřejně vyjadřovat - přináší mi to z jedné strany příjemný pocit, že nejsem na světě sama a z druhé strach a bohužel i zkušenost s tím, že všechny informace jsou velmi lehce zneužitelné. Téma, o kterém se zmiňuji úvodu už pro mnohé z vás není nic nového a objevného, včetně tohoto podvědomého strachu ...avšak nové a objevné mohou být výsledky těchto voleb. I když se tak navenek jevit nebudou, což je způsobené dlouhodobým vlivem Planet Pluta, Neptuna, Urana a Saturna. Zmíněné planety, jak samozřejmě astrologická veřejnost ví, zviditelňují své poselství a konfrontují nás s našimi životními motivacemi jak v osobním životě, tak na celospolečenské úrovni, hmatatelně již od roku 2009.

Měli bychom si především všimnout, že volby začínají tři dny před devadesátým pátým výročím založení Československa velmi silnou osobností s pevným charakterem a jasným konceptem „pantatíčkem“ Tomášem Garriguem Masarykem.

Národ žíjící na území České republiky má tendenci vyhledávat silné mužské osobnosti, které za něj vyřeší ty nepříjemné každodenní záležitosti, které se týkají sociálního zabezpečení, politiky a ekonomiky jako takové. Vlastností tohoto národa je potřeba pohodlného a bohémského způsobu života prolnutého intelektualizováním nad půlilitrem piva. Pokud se objeví jedinci, kteří chtějí této pohodlnosti využít ve svůj prospěch, budou mít určitý čas pocit, že se ocitli na úrodné půdě a že mohou lhát až do úplného vyčerpání zdroje. Toto ukolébání jejich mysli však pokaždé trvá pouze určitý čas (i když minulé struktury si tohoto užívaly zhruba dlouhých čtyřicet let a dalších dvacet dosluhují).  

Jiná velmi důležitá informace je, že planeta Saturn, která má ve své astrologické symbolice „tvarování struktur“ nutných pro fyzickou existenci a funkční trvanlivost věcí, lidí a situací, se nachází v konjunkci s naším Merkurem ve Štíru. Takže v nás probouzí nutkavou potřebu vymezit se v každodenním životě a začít používat životaschopné prostředky k jeho zvládání. Štír je znamením, které uzná existenci sama sebe a existenci ostatních pouze tehdy, pokud budou integrovanou individualitou s vlastní osobní mocí. Je vždy připraven a je nedostižný a nepolapitelný, protože jako jediné znamení horoskopu díky velmi silnému vědomí existence moci a bezmoci bodne a otráví především sám sebe, a to dříve, než to jemu stihne udělat kdokoli jiný zvnějšku. Jako vodní znamení je velmi přilnavý s obrovskou a trvalou pamětí, nerad mění své zvyky a nerad pouští, co jednou pracně uchopil. Pohybuje se na základě pocitů.

Díky konjunkci Slunce s Merkurem ve Štíru neváhá me jít až na dřeň zkušeností – totality v minulosti.  A díky konjunkci Slunce s Venuší ve Vahách, Marsu ve Střelci a Neptunu ve Lvu se přitom tváříme jako velmi přátelský, přitažlivý, hravý a přizpůsobivý národ.

Silným momentem těchto voleb z pohledu astrologie je působení solárního horoskopu, o který se zde také opírám. V tomto výpočtu se nachází tranzitující Ascendent v prvním domě, což přináží velmi silné puzení v každém z nás ke změně ve vystupování a prosazování se ve smyslu integrovaného samostatného státu.

Pokud nahlédneme do progresí, dojdeme ke stejnému závěru. Luna se zde nachází v konjunkci se Sluncem. Potřeba a nutkání vymezit se a jít jako samostatná osobnost podle svých vlastních dispozic je i zde velmi silná a hlavně se odvíjí až na úrovni buněčného jádra (Slunce ve Štíru). Tuto změnu nelze nijak obejít.

Jsme národ, který přijímá změny díky svému dionýsovství velmi pomalu, avšak důkladně. Známkou toho je, že v parlamentu ještě stále trpíme již dávno zdiskreditované Komunisty...a další jedince...nesmíme zapomenout na to, že znamení Štíra v VI. domě, domě Panny, prochází změnou velmi důkladně a od podstaty. Je spojené s vylučováním, co se týká fyzického zdraví. Proces vylučování obsahuje odpadání odumželých buněk v trávicím traktu a jejich následné vypuzení z organizmu prostřednictvím konečníku. Je to znamení, pro které je samozřejmé pohybovat se na úrovni kanalizací. Proto ty bolestivé procesy plné utrpení a zápasu z bezmocí a strachem. Donedávna byl tento proces skrytý. Odstartováním v roce 2008 se skryté motivace jak na úrovni osobní, tak na úrovni establishmentu republiky zviditelňují a prostřednictvím „trávicího systému“ postupně odpadají. Samy sebe likvidují. Musíme však počítat s tím, že to bude s pohledu astrologie ještě nějaký ten rok trvat. Tento proces umocňuje planeta Pluto tranzitující VIII. Domem horoskopu vzniku republiky.

Tyto volby jsou velmi silné a rozhodující. Jupiter prošel svým původním postavením v horoskopu vzniku ČR a přesto, že zde působí velmi silná Račí energie, která chce nekonečně spočívat v „bezpečí mateřského lůna“ (člověk si zvykne i na koncentrák), na které je zvyklá. Tzn., máme tendenci předat zodpovědnost za naše rozhodování někomu zvnějšku, kdo nám přislíbí sociální jistotu, která má přeci být samozřejmá stejně tak, jako funkce matky v našich životech. Tranzitující Jupiter chtě nechtě těmto potřebám přináší nové poznání, jež zní: pokud nedospějete a nepřevezmete zodpovědnost sami za sebe, zůstanete trčet ve zkažené plodové vodě a nikdy se nenarodíte, protože bude zbytečné tímto směrem vydávat jakoukoliv energii. Pro vesmír je důležité existenci všech neživotaschopných částí ukončit, aby se jejich vliv přetvořil a mohl se vyvíjet dále v jiné životaschopnější formě. Jupiter zároveň přináší nové poznání v oblasti sebehodnoty a přijetí vlastní identity našeho národa a velmi silnou psychickou podporu k jejich realizaci.

Tranzitující Uran v Beranu působící na celý proces z jedenáctého domu nás neustále překvapuje prostřednictvím náhlých zvratů a náhlých odhalování skrytých motivací. Ozařuje pohodlného, leč tvořivého Neptuna ve Lvu ve IV, domě a nedovolí mu usnout na vavřínech a nechat se ukolébávat obdivem nad žijící karikaturou minulých dob, naším současným presidentem slibujícím hojnost, lásku, spravedlnost a rovnoprávnost.

S Ascendentem v Blížencích budeme naši politiku vést vždy jinak, než ostatní země, protože naší potřebou je komunikovat a sbírat fakta ze všech částí existujícho života. Naší přirozeností je, aby v parlamentu vždy sedělo více stran a tak dopadnou i tyto volby. S tím posunem, že i přesto, že budou součástí i zdiskreditované strany, nebudou moci mít tak silný vliv, jak si slibují...

I když se to zatím projevuje jako chladné a vypočítavé intelektualizování, teoretizování, lhaní a tunelování, máme jako národ vlastnosti, jako je originalita, zručnost a tvořivost a pokud dá vláda slovo i ženám (Saturn, Luna ve Lvu ve IV. domě) a dovolí jim působit z pozice jejich vrozené moudrosti, dokážeme se o sebe jako národ opravdu postarat a postavit se na nohy. Je pro nás přirozené, aby nám v parlamentu vládlo více stran, než jenom dvě. Vzhledem k tranzitům planet ve dnech voleb si dovoluji předpovídat, že i přesto, že se staré struktury udrží, nebude již jejich vliv tak silný, jak býval v minulosti, protože bude zvoleno více stran.

Ke skutečnému lámání chleba dojde až v období roků 2015 až 2016.

Díky tranzitujícímu Saturnu VI. domem máme coby národ před sebou tři roky trpělivé analýzy a hodně práce, při níž budeme nuceni přikládat „zrnko k zrnku“ a vytvářet nový, životaschopný a individuální systém. Bude docházet ke změně osobností na místech, jež nám vládnou.

I když mnozí z nás jsou osloveni Venuší tranzitující přes Marse ve Střelci v sedmém domě a budou si chtít splnit potřebu využít delšího víkendu na cestování, myslím si, že nutkání je tentokrát tak silné, že by se mělo voleb zúčastnit podstatně více lidí, protože touha po osobní svobodě našeho národa a nás jako jedinců je velmi silná a nutkavá. To, co se s námi děje je velmi prosté, protože někteří z těch, kteří by chtěli někam vyjet a užít si cestování a sportu a další z těch, kteří se těší zdraví a chtějí se v tuto dobu zabývat svými koníčky a užít si volnosti psychického pohybu, už na to prostě nemají peníze a musí zaměřit pozornost do IV. domu horoskopu republiky a začít se zodpovědně soustředit na vytváření zázemí, jež nám dá dostatek životního prostoru v oblasti našich domovů a rodin (ženský princip). Oklikou se vracím na začátek tohoto smělého pokusu o článek a analýzu voleb z pohledu astrologie, a to k tématu „zdravého životního stylu“.

 

P.P.: Ke zmínce o ženách a ženském principu nejsem pro emancipaci, ani pro zakládání ženských skupinek a tím paradoxní oddělování, i když hlásají opak. Jsem pro vyrovnání jak ženského vlivu, tak mužského a pro jejich zdravou spolupráci.

 

 

 

Cesta duší, tělem a myslí...

Nabízím též Kranio sakrální terapii, pro bližší info klikněte  ZDE