Nov 29.4.2014 (7:17)

12.05.2014 07:32

NOV 29.4.2014 (7:17)

Přeji hezký den. I když se zpožděním, dovoluji si opět napsat vlastní úvahu o aktuálním dění na obloze a o jeho vlivu na nás. Aspekty mezi planetami v tomto období působící, jsou emočně velmi náročné a konfrontují nás všechny bez výjimky s osobní změnou. Tento NOV je silnéjší o zatmění Slunce, takže naše vědomí je intenzivněji nucené použít pouze potenciál našeho "zdroje". Jak jsem psala již minule, situace, které nyní prožíváme otevírají vytěsněné složky naší individuální psychické struktury. Ve hře neustále figurující Uran v opozici s Marsem jako aktivovaný bouchací materiál plní zcela a dokonale svoji funkci a prostřednictvím vystřelovaných emocí z hlouby našich myslí nás zbavují strachu ze situací, které jsme v minulosti přijímali jako nepřekonatelné.

Berme v úvahu, že jsme mnohočetné bytosti a že nejsme někdo jiný, než ti druzí, vyskytující se kolem nás. Akorát používáme rozličný etický kód (ze strachu z ohrožení), takže v mnoha případech máme pocit, že si nerozumíme anebo že si hážeme tzv. klacky pod nohy, protože přání žít šťastně v kruhu přátel a rodiny ve zdravém životním prostředí...atd. v sobě máme všichni bez výjimky.

Konjunkce Slunce, Merkura a Luny se ve chvíli vyvrcholení NOVU nachází na 9° znamení Býka.

Žijeme ve společnosti, která žije určitým životním rytmem se všemy možnými civilizačnímy výdobytky - auta, internet, obchoďáky, televize... Tomuto rytmu nemůžeme nijak uniknout. Ať si zvolíme jakýkoliv životní styl, do Prahy z Jablonce n.N. pojedeme stejně autobusem nebo autem nebo na kole...kdyby jsme přesto šli pěšky, na společenské produkty narazíme a použijeme je na každém další rohu (petka s pitnou vodou, termoska s čajem...atd.). I tu maringotku kdesi v hlubokých lesích musíme nejdříve někde sehnat a k tomu použít třeba mobil nebo internet, auto, náklaďák...

Vedle této civilizační závislosti jsme v posledních letech vystavováni stále intenzivnějšímu tlaku, který způsobuje, že nemůžeme uniknout naléhavému volání svého nitra a to formou "buď anebo". Pokud zůstáváme ve starých návycích, které v miulosti nějak fungovaly a my jsme nabyli pocitu úspěšnosti a správného zařazení se do společnosti, život se stává nesnesitelným a jsme okolnostmi nuceni z nich vystoupit. Do cesty se nám staví příležitosti, které nás nutí použít vlastnosti a kvality, o kterých jsme si mysleli, že je nemáme nebo že na to nemáme - že to není naše charakterová vlastnost. Plutonské lekce jsou velmi přímé a netolerují vyhýbání se konfrontacím. V současné době, kdy sklízíme, co jsme zaseli, jsme přímými konfrontacemi, ze kterých již nelze uniknout, donuceni vynést na "Světlo Boží" naše skutečné životní motivace ve všech jejich projevech.

Pluto prodlévající ve znamení Kozoroha je již třetím rokem spojené kvadraturou s Uranem v Beranu a letos v opozici s Jupiterem. Již celý měsíc je dotuje energií Mars a nutí nás k intenzivnějším emočním reakcím, než jsme byli zvyklí. Čím více se bojíme vlastní rozhodnosti a agresivity, tím větší stres a vyčerpání prožíváme. Záleží pouze na nás, jestli zvolíme prostřednictvím poznání své agresivity cestu "Pokojného bojovníka" a budeme odhalovat svá nitra a použijeme ji především aktivně - Mars plnil v Římě roli boha úrody - nebo jestli obviníme ze strachu z převzetí vlastní zodpovědnosti za své myšlenky a rozhodnutí vnější svět, budeme lhát, krást a pomlouvat a vyvoláme válku...

Neptun v Rybách a Jupiter v Raku chtějí, abychom si vzali životaschopný příklad z minulosti, poučili se z ní a přestali na ní lpět a uvěřili znovu svým snům a tomu, že je možné si je v životě splnit. Abychom uvěřili naší radosti a lidem, se kterými ji můžeme prožívat. Abychom konečně uvěřili tomu, že už nemusíme poslouchat ty, kteří nám diktují, co je anebo není správné, čemu můžeme nebo nesmíme věřit. Čím více nás je, tím snazší je cesta, která není dlážděná pouze penězi a mamonem, ale také skutečným přátelstvím a podporou v nějvětší tísni...Přeji Vám krásný 1. Květen, který je především oslavou probouzející se přírody, než čímkoli jiným...Zdeňka Svobodová

Nabízím též Kranio sakrální terapii, pro bližší info klikněte  ZDE