Neptun

25.02.2013 04:15

 

Neptun (v jednom znamení setrvává - 14 let) Kde mohu nejlépe rozpustit svoji pýchu, uvědomit si svůj vztah k universu...

Neptun ve znamení:

 • Neptun v Beranu: záchvaty zuřivosti, brutalita, nešťastné náhody, potlačené agrese předváděné tichým a uspokojivým způsobem, sen o slávě získané za odvahu v boji, ambivalence...
 • Neptun v Býku: schopnost zapustit kdekoliv kořeny, místo pokládat  za svůj domov a nikdy se už nenechat vystěhovat; sen o zemi, kde je vše přirozené a hojné, kam nepronikají lidské spory...
 • Neptun v Blížencích: ztráta tělesnosti, zajímavé informace; odpojení od děsného, praktického světa; "mluvící hlava", mluvící mystik...
 • Neptun v Raku: sen o perfektním domě; nenasytná sobeckost, instinktivní reakce podle prvopočátečních emocí...

 • Neptun ve Lvu: potřebuje automatické ocenění, odmítá uznat autoritu dospělých, dobré nápady, vychytralost, morální neurčitost...
 • Neptun v Panně: sen o posvátné práci, práce konaná se speciálním zaujetím - mnišská idea; práce=metoda...

 • Neptun ve Vahách: sen o zbožňujícím davu obdivovatelů, o kráse a spravedlnosti; spravedlnost...
 • Neptun ve Štíru: neustálé kolísání mezi nemorálností a asketismem; experimentování se smrtí a nezájem o hmotné statky...

 • Neptun ve Střelci: sen o matném utopickém útvaru, ve kterém je už všechno opravdové a skutečné a nezatížené útržky lidského mínění...
 • Neptun v Kozorohu: božská byrokracie; ideální systém, který je vždy dokonalý a vlaky v něm jezdí včas; anonymita, odborník-autorita...

 • Neptun ve Vodnáři: důležitost sexuální orientace-transgenderová revoluce; vědecké zkoumání a řešení stavu životního prostředí...
 • Neptun v Rybách: nezřetelnost; proud citů přesahuje osobní hranice; hluboký mysticismus nebo hluboké mámení; "všechno je jedno"...


 

 

 

 

Cesta duší, tělem a myslí...

Nabízím též Kranio sakrální terapii, pro bližší info klikněte  ZDE

 

Astronomický Neptun:

Neptun byl objeven roku 1846, na místě, které předem vypočítal francouzský astronom Urban Le Verrier, neboť jenom přítomnost další planety mohla vysvětlit různé odchylky v pohybu Urana. Neptun se nachází v průměrné vzdálenosti 4,5 miliardy kilometrů od Slunce. Svým vzhledem, velikostí a hmotností je skutečným dvojníkem Uranu, jeho atmosféra je však bouřlivější. Pozorujeme v ní mraky v různých výškách, poháněných větry rychlostí větší než 1000 km/h. Nejpozoruhodnějším útvarem je velká tmavá skvrna, velká jako Země. Připomíná Jupiterovu velkou červenou skvrnu. Je to ohromný uragán, který víří rychlostí přes 600km/h. Dále od rovníku krouží velmi rychle malé světlé mraky, tvořené patrně krystaly zmrzlého metanu. V důsledku své vzdálenosti od Slunce dostává Neptun 900 krát menší množství  energie ze Země. Zjišťujeme však, že vydává 2,7 krát větší množství energie, než přijme. Zdroj tohoto vnitřního tepla neznáme, odůvodňuje však bouřlivé pohyby atmosféry. Díky Voyageru 2 byly v okolí Neptuna zjistěny tři prstence, zanořené v prachovém disku; v nejvzdálenějším se jako zvláštnost jeví tři výrazné oblouky, podél nichž je více hmoty. Známo je osm Neptunových měsíců. Největší z nich, Triton, je nejchladnější dosud pozorované těleso ve sluneční soustavě, s povrchovou teplotou -228°C.