Merkur

25.02.2013 03:40

Hermes

V jednom znamení setrvává  30 dnů
Planeta komunikace,zručnosti,obchodního myšlení,rychlosti,nervozity,mládí;"pán zlodějů".

Merkur ve znamení:

 • Merkur v Beranu: kreativní zuřivost,překroucená fakta,rychle myslí,přelétavost,agresivní řeč;mluví o věcech dřív,než je má promyšlené;argumentování...
 • Merkur v Býku: závazky,dodržování slibů,mentální loajalita,dotahování detailů,intelektuální trpělivost,má rád pohodlí a bezpečí,chce velké množství jednoduchých potěšení...

 • Merkur v Blížencích: jednání podle vlastních pravidel,výmluvný a často přikrášlený jazyk,pravda je relativní koncept,zdrženlivost v projevení vnitřních motivací a citů,brilantnost,duchaplnost...
 • Merkur v Raku: ztrácí řeč,nálady,frustrace,překypující pocity,nedotknutelnost,strach až posedlost,soběstačnost,emocionální bouře,velkomyslnost...

 • Merkur ve Lvu: sláva,egoismus,kreativita,mnoho různých kulturních zájmů,snaží se být pokládán za kultivovaného,obrazotvorná komunikace...
 • Merkur v Panně: preciznost,služba,puntičkářství,fakta,neoptimismus,rekonvalescence, redukuje ostatní do dvourozměrných vzorečků...

 • Merkur ve Vahách: umělecké a estetické sklony,kreativita realizovaná v týmu;názory partnera napomáhají k úniku před vlastním rozhodnutím...
 • Merkur ve Štíru: jedovatý jazyk,trýznivá přesnost ve vyjádření,duševní detektiv,protiva,cynik,sarkasmus,manipulace,vyhledávání skrytých fakt...

 • Merkur ve Střelci: předčasná zralost,rychlá mluva a myšlení,pochodující encyklopedie,zájem o všechno,velké množství informaci,povrchnost...
 • Merkur v Kozorohu: myšlení plánovače,myslí dopředu a plány uskutečňuje,logika a přesvědčivost,stabilita,praktické a užitečné konstrukce...

 • Merkur ve Vodnáři: fantastické teorie,vědátorský intelekt,tajná touha vybudovat utopistický svět...
 • Merkur v Rybách: slovní imaginace,vzletné fantazie,intuice;představy spíš,než myšlenky;vizualita,nepředvádí se,muzikálnost...

Merkur v domech:

 • 1. dům: komunikace ve všech jejích podobách, procesy výměny na všech úrovních, technická a manuální zručnost, intelektuální činnost, jazyk, psaný text, inklinace k hromadným sdělovacím prostředkům...
 • 2. dům: schopnost zajistit a zabezpečit si svůj vlastní životní prostor, finanční výdělek pomocí mluveného nebo psaného slova, či intelektuální činností...
 • 3. dům: rozvíjí se prostřednictvím procesu učení, rozvoje psychických a fyzických schopností, prostřednictvím komunikace, krátkých cesta a vazby na okolní společnost...
 • 4. dům: intelektuální rodinné zázemí, inteligentní řešení praktických problémů, inteligentní způsob vnímání a hodnocení světa, domov mívá typicky funkční...
 • 5. dům: osamostatňování, samostatná, nezávislá činnost a schopnost naučit se samostatně jednat, umělecké schopnosti se manifestují prostřednictvím komunikace...
 • 6. dům: projevení svých citů a emocionality probíhá prostřednictvím slovního nebo mluveného projevu, diskuze a písemné vyjadřování v pracovním prostředí...
 • 7. dům: přitahuje partnery, kteří jsou výřeční, mají dobré vzdělání, jsou sečtělí, scestovalí. Skrze takové lidi se člověk učí vyjadřovat...
 • 8. dům: intelekt zaměřen na otázky spojené se smrtí, okultismem a magií. Zabývá se možností komunikace s paralelními světy...
 • 9. dům: neustálé vzdělávání prostřednictvím dalekých cest, poznáváním dalekých kultur...zabývání se jejich komunikačními prostředky...
 • 10. dům: intelektuální kvality jsou zaměřeny na získávání vyššího společenského postavení v procesu uvědomování si svých osobních práv a zodpovědností ...
 • 11. dům: snaha se svobodně vyjadřovat jak písemně, tak verbálně. Intelektuální pojetí emancipačních snah.Proces osvobozování...
 • 12. dům: schopnost pozorování, analýzy a diagnostiky skrytých souvislostí, které probíhají pod prahem vnimatelnosti našimi běžnými smysly...

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesta duší, tělem a myslí...

Nabízím též Kranio sakrální terapii, pro bližší info klikněte  ZDE

 

Astronomický Merkur:

m

Merkur
se nachází ve vzdálenosti 58 miliónů kilometrů od Slunce a na jeho oběh  potřebuje 88 dní. Protože je Slunci nejblíže a otáčí se kolem své osy pomalu (jednou za 58,6 dne), je velmi horký přes den (až 400°C) a velmi chladný v noci. Je to nejmenší planeta zemského typu (o průměru 4880 km). Merkur nemá prakticky žádnou atmosféru, neboť podobně jako Měsíc není dostatečně hmotný, aby si mohl udržet plynný obal. Tato nepřítomnost atmosféry znamená , že byl po miliardy let bombardován malými tělesy, kroužícími kosmickým prostorem. Merkur nemá žádný měsíc.