Mars

25.02.2013 03:52

 

Mars ve znameních:

 • Mars v Beranu: schopnost činu- nejlepší, největší, nejrychlejší, nejenergičtější, impulsivnost, agresivita,přímost, vášnivost, fyzická i duševní bojovnost, ochranářství...
 • Mars v Býku: pracovitost se zaměřením na estetiku; kreativita, potřeba luxusu a pohodlí, dovednost, stabilní hnací síla očekávající luxusní odměnu a lásku, nemá rád proměnlivost...
 • Mars v Blížencích: nevázanost, agresivita,analýza, chladné a objektivní myšlení,představivost a duševní kreativita, upravování vlastní reality...
 • Mars v Raku: nepřímé jednání hraničící s manipulací; skrytá agresivita, silná touha ochraňovat svou nabídkou péče; omezující a neuspokojivý domácí život...
 • Mars ve Lvu: výbuchy a genialita, dominance, agresivita, panovačnost, neúnavný bojovník, monumentální hněv, za své válčení vyžaduje pravidelnou odměnu, okázalost...
 • Mars v Panně: zalíbení v detailní práci; mysl otupující práce; řemeslnost, verbální nebo psaná kritika; dodává elán k praktickým pokusům léčitelství...
 • Mars ve Vahách: diplomacie, vznešenost, laskavost, bojuje za spravedlnost, čest, milosrdnost, loajalita, zdvořilost, galantnost, romantika...
 • Mars ve Štíru: útočí a přemáhá, nesmiřitelnost, tichý; spíš jedná, než mluví; nesnáší polovičatost; nedostatek soucitu a slitování; železná sebekontrola, nepříčetná bojová zuřivost...
 • Mars ve Střelci: spravedlivý hněv, srdečná a impulsivní povaha, jedná z okamžitého popudu, geniální intuice, silná osobnost, psychické dary, jasné vidění, kreativní flexibilita, agilnost...
 • Mars v Kozorohu: zemitost, praktičnost, muž činu, nikdy neustává v práci, zarputilost, smrtelná rozmrzelost, nerudnost, arogance, necitlivost, dobrá organizace, základní poctivost...
 • Mars ve Vodnáři: vynálezce myšlenek, rebel, reformátor, hrdost, stále hledá ten nejlepší plán, intelektuální vrtání, nahodilost...

 • Mars v Rybách: pasivita, přizpůsobuje se představám druhých; hledá vedení u druhých-guru; tendence válet se v bahně svých emocionálních konfliktů a stejně tak i v bahně druhých lidí...

Mars v domech:

 • 1. dům: dynamické chování; potřeba prosadit se spíše momentálně, než trvale;potřeba dostatečného výdeje energie...
 • 2. dům: prosazení a potvrzení se především prostřednictvím výdělku peněz, způsobem hospodaření s nimi a s hmotnými statky...

 • 3. dům: vzdělání, komunikace, krátké cesty, rozvoj vlastní osobnosti, energická komunikace a argumentace; ostrý inetelekt...
 • 4. dům: láska k nezávislosti, svobodomyslnost, a revolta, vyslovená i nevyslovená vzpoura proti rodičům, nesnáze ve vlastní domácnosti a ve vlastním domově...

 • 5. dům: odvaha, potřeba vlastní seberealizace, samostatnosti a svobody; tvůrčí schopnost, kreativita, radost - reálně je prožívat; "chléb a hry"...
 • 6.dům: workholismus, aktivita zaměřená na fungování těla, potřeba fyzického ohybu, díky unáhleným reakcím častá somatická onemocnění...

 • 7.dům: energie zaměřená ve fyzické i psychické oblasti na navazování vztahů, agresivní způsob myšlení, v projekci se učí prosazovat skrze svého partnera...
 • 8.dům: útočí na soukromou sféru partnera, potřebuje mít vždy navrch; musí se naučit vzájemnému soužití,komunikaci a toleranci...

 • 9.dům: schopnost krítkodobého extrémního výkonu jak ve fyzické, tak i v psychické oblasti; potřeba cestovat po světě...
 • 10.dům: ctižádost a pocit, že naráží neustále na překážky z vnějšku; agresivita a citlivost na agresivitu; sebepřeceňování...

 • 11.dům: projekty, jejichž cílem je rozšíření a poznání stávajících zákonitostí; novátorství, originalita,, přátelství...
 • 12.dům: utrpení jako následek útoků tajných nepřátel; krádeže, pomluvy, ztráta svobody, nemocnice, potřeba fyzického vybití, zdravotnictví...

f
 


 

 

 

 

Cesta duší, tělem a myslí...

Nabízím též Kranio sakrální terapii, pro bližší info klikněte  ZDE

 

Astronomický Mars:

m

Mars
je vzdálen od Slunce přibližně 228 miliónů kilometrů. Jeden úplný oběh kolem Slunce uskuteční za 687 dnů, kolem své osy se otočí za 24h 37minut. Jeho průměr (6800 km) představuje o něco víc než polovinu průměru Země. Slabá přitažlivá síla, kterou tato planeta působí (třetina pozemské) neumožňuje udržet než tenkou vrstvu atmosféry. Skládá se z 95,3% oxidu uhličitého, 2,7% dusíku, 1,6% argonu a stop kyslíku. Tím, že se nachází dále od Slunce než Země, je Mars chladnější. Teplota při povrchu běžně klesá na -50°C a nikdy nepřekračuje 20°C.
Podobně jako Venuše nese Mars stopy výrazné vulkanické činnosti: pozorujeme na něm největší sopky ve sluneční soustavě (dnes vyhaslé), vysoké víc, než 20 km. Jeho povrch, kamenitý a podobný poušti jeví krásně načervenalou barvu; horniny skutečně obsahují oxidy železa, které je zbarvují, trochu jako rez. Někdy vznikají prudké bouře, které rozvíří oblaka prachu. Kolem Marsu krouží dva malé měsíce: Phobos a Deimos. 

n