Luna

25.02.2013 03:34

nm

Luna (v jednom znamení setrvává ~ 2,5 dne): Duševní identita, emocionalita, schopnost fungování v sociální oblasti-jakým způsobem vnímáme své okolí, zvyky, návyky, paměť...

Luna ve znameních:

 • Luna v Beranu: rychlost,hrdost,soutěživos,méněcennost,prosazuje se,neodmítá výzvy,náhlé reakce,přeskakuje z jedné myšlenky do druhé...
 • Luna v Býku: uklidňující náruč a klidná duše,citově stabilní osoba,hájí své území,smysl pro péči a výživu,praktičnost,posedlost pohodlím,citový konzervatismus...
 • Luna v Blížencích: rozumově si vysvětluje,citová nedostupnost,nepodléhá náladám,potřebuje pojmenovávat...
 • Luna v Raku: bezpodmínečná láska a milosrdenství,starostlivost a péče,"chci-li být milován,musím se lépe naučit,jak být milý";upřednostňuje potřeby svých milovaných na úkor ostatních...
 • Luna ve Lvu: vyžaduje uctívání,citová závislost na zbožňování-zranitelnost,ráda se předvádí-zahání tím méněcennost,srdce na dlani,naivita,otevřenost...
 • Luna v Panně: osamělost,obava ze sebe samé;chce se udělat lepší,zřetelnější a výkonnější;miluje práci,otročí, služebnost,perfektnost,nepřirozenost...
 • Luna ve Vahách: potřeba být součástí páru,obětuje se,pozornost,milá,mstivost,zadostiučení,solidní manželství na úkor skutečných potřeb partnerů a dětí;pro harmonii...
 • Luna ve Štíru: potřebuje ovládat ostatní,maskuje,skrývá vnitřní konflikty,sebeobrana,neustálá rozmrzelost,přemýšlivost,chápe náladovost,intorverze,zuřivost...
 • Luna ve Střelci: nepolapitelnost,potřebuje emocionální prostor,touha po nevinnosti,přesnost,soustředění na cíl;"cítí se doma tam,kde právě je";zážitky,neuskutečnitelné sny,tvrdohlavost,nekompromisnost...
 • Luna v Kozorohu: důstojnost,zdrženlivé a tlumené emoce,citová osamělost,kompetence a integrita,respekt,loajalita,samostatnost,nekompromisnost...
 • Luna ve Vodnáři: průkopnictví,svobodomyslnost,osamělost,řídí rodinu,hledá rodinu,rebelantství,povrchnost,utopie,logika...
 • Luna v Rybách: emocionální povaha;otevřenost a přecitlivělost k náladám druhých;ztráta sebe sama...

Luna v domech:

 • 1. dům: sebeprosazení se děje na základě citů, vnímavosti, něžnosti, vztahu k přírodě, ženskosti, mateřství a dobré umělecké aspirace...
 • 2. dům: bezpečí nachází prostřednictvím majetku, materiální zajištění, pojištění, k výdělku používá zejména stravy, ošacení, přírodní léčitelství...
 • 3. dům: svoji identitu nachází v procesu učení, sebevzdělání, prostřednictvím cestování a především prostřednictvím komunikace...
 • 4. dům: svoji identitu nachází ve svém domově, do jeho budování investuje spoustu prostředků, času a energie,silný a hluboký vztah k přírodě...
 • 5. dům: svoji duševní identitu nachází ve výchově dětí, učí se od nich přijímat a učí se jim dávat, osamotňování...
 • 6. dům: kolísavý a nestálý zdravotní stav, chronická onemocnění, pomohou každodenní rituály, pravidelná péče o tělo...
 • 7. dům: umělecky založená osobnost, závislost na reakcích okolí, své schopnosti objevují lidé prostřednictvím svého okolí a svého trvalého partnera, učí se citově vnímat...
 • 8. dům: nachází svoji identitu ve všem, co se děje v souvislosti se smrtí, touha, citlivost ke skrytým aspektům, náladám veřejnosti...
 • 9. dům: záliba v dalekých cestách, cit pro abstraktní, nevšední aspekty bytí (daleké kultury, civilizace…), filosofie, otázky smyslu života, racionální výživa...
 • 10. dům: identitu hledá v povolání a pravděpodobně i ve společenském postavení, emocionální život bude pravděpodobně používat ve snahách o společenské postavení...
 • 11. dům: cit pro kooperaci, vize, schopnost vycítit nové trendy ve společnosti, přátelství mohou být prospěšná, velké množství přátel ale i nestálých...
 • 12. dům: cit pro potřeby společnosti, odloučenost, uzavřenost, služba druhým nebo pasivita a závislost na pomoci druhých, lpění a přání...

 

 

 

Cesta duší, tělem a myslí...

Nabízím též Kranio sakrální terapii, pro bližší info klikněte  ZDE

CURRENT MOON

Astronomická luna:

Měsíc je jdinou přirozenou družicí Země. Jeho fáze a zatmění byly pozorovány už v dávném starověku. Je to jediné kosmické těleso, na které přistáli a zkoumali jej astronauti.
Jako nebeské těleso je Zemi nejbližší (vzdálenost, která je dělí, je přibližně 384 000km), proto se nám zdá velký. A přece se svým průměrem 3 476km je menší, než spojené státy americké.

Viditelná a odvrácená strana:

Měsíc nevydává světlo: jenom odráží to, které dostává od Slunce. Má tedy stále jednu stranu osvětlenou (tu, která je otočená ke Slunci) a jednu stranu tmavou (tu, která je od Slunce odvrácená). Protože se Měsíc otáčí ve stejném rytmu, v jakém obíhá kolem Země (ve čtyřech týdnech), je k nám natočen stále stejnou stranou: je to jeho  viditelná strana. Ta druhá se nazývá odvrácená strana.

Fáze Měsíce:
Tyto fáze jsou výsledkem změn pozice Měsíce vzhledem ke Slunci. Když se Měsíc nalézá mezi Sluncem a Zemí, nevidíme jej: je to nový Měsíc - nov. O dva dny nebo tři později se objeví večer ne západě ve tvaru tenkého zářícího srpku. Potom se tento srpek den po dni zvětšuje; za týden urazí Měsíc čtvrtinu své dráhy kolem Země, ukáže nám tedy polovinu své osvětlené strany: je v první čtvrti, viditelné večer. Potom začne nabývat oválného tvaru: to je přibývající Měsíc. Konečně po projití poloviny své dráhy se Měsíc vzhledem k
Zemi nalézá proti Slunci. Jeho kulatá tvář svítí celou noc: je to úplněk. Potom je možné vidět obrácený postup fází. Měsíc se opět ukáže jako ovál, pak se dá odlišit až polovina mesíčního disku: poslední čtvrť, viditelná dopoledne. O několik dnů později se znovu objevuje tvar tenkého srpku na východě. Nakonec zmizí Měsíc úplně: je to nový Měsíc a začátek nového cyklu fází. Mezi dvěma novy uplyne doba kolem 29,5 dne. Ta se nazývá Lunace.

u

Zatmění Měsíce:
Občas v době úplňku zaplaví postupně povrch Měsíce stín a zastře jeho svit po dobu jedné hodiny i více. Tento jev je ztamění Měsíce. Stín, který zakryje Měsíc, patří Zemi. Když je Měsíc zcela pohroužen ve stínu, jde o zatmění úplné. Jestliže je část Měsíce mimo stín, je to zatmění částečné. Během zatnění Měsíce si je možné povšimnout, že stín Země má zakulacený okraj. Měsíc prochází často ned nebo pod stínem Země. Proto nevzniká zatmění Měsíce při každém úplňku; někdy jsou v roce dvě či tři, někdy žádné.

Zatmění Slunce:
Měsíc je přibližně 400 krát menší než Slunce, je ale také 400 krát blíže Zemi. Proto se tato dvě nebeská tělesa jeví na obloze jako stejně veliká. Když prochází Měsíc mezi Zemí a Sluncem, (když je nový M ěsíc), zastíní na určitý okamžik Slunce: to je zatmění Slunce. V okamžiku úplného zatmění se jasný denzmění v noc a kolůem temného kotouče Měsíce se objeví zářící nepravidelné kolo, nazývané "sluneční koróna".
Zatímco zatmění jsou viditelná z celé zemské polokoule, na které je noc, sluneční zatmění je možné pozorovat jen z míst nacházejících se v úzkém pásu na zemském povrchu. Navíc, protože Měsíc krouží kolem Země rychlostí více něž 3 500km/h, netrvají déle, než několik minut. Každý rok se vyskytnou dvě až pět zatmění Slunce. Jen vyjímečně je mezi nimi zatmění úplné.

m