Jupiter

25.02.2013 03:59

 

jk

Jupiter (v jednom znamení setrvává 1 rok)
Jeho prostřednictvím rozšiřujeme své pole působnosti;ovlivňuje naši snahu zlepšit společenské poměry...


Jupiter ve znamení:

 • Jupiter v Beranu: vysoké ideály,být první,průzkumník,odvaha,instinkt válečníka,"oplodňuje pasivní zem",sny o velikém úspěchu...
 • Jupiter v Býku: velikost,síla,inteligence,moudrost,blahobyt, bohatství,luxus,komfort,velkorysost,štědrost,štěstí na peníze,dovednost vypadat přátelsky a mile...

 • Jupiter v Blížencích: nezbedný šibal,dvě identity-klame jimi,víc milenců,nezabývá se city,rychlost,rychle myslí,rychle mluví,rychlá rozhodnutí,někdy nepostřehne detaily...
 • Jupiter v Raku: velká šlechetnost,povznesenost,bohatství,prosperita,rodina,bohatý partner,pohostinnost...

 • Jupiter ve Lvu: výkonnost,netolerance,pocit nadřazenosti,předvádění,arogance,"chytím víc much na med,než na požadavky",vznešené chování,nerad prosí...
 • Jupiter v Panně: schopnost dát se dohromady-opravit se,ovlivňuje evoluci,schopnost těžce a soustavně pracovat,ošetřovatelství...
 • Jupiter ve Vahách: chce mít vztah,manželství,věrnost,oddanost,diplomatičnost,pohostinnost,přílišná soudržnost,posedlost vztahy...
 • Jupiter ve Štíru: schopnost katarze bez destruktivních následků,nepodchytitelné emoce má pod kontrolou,trpělivost,důvěra v osobní sílu...
 • Jupiter ve Střelci: štěstí a bohatství,úspěch,pomoc zvenčí,jednoduché dosahování vysokých cílů,soutěživost,proklouzávání každodenními záležitostmi...

 • Jupiter v Kozorohu: využití příležitostí,pracovitost,workholismus,dobrá předvídavost,dedukce,extrapolace...
 • Jupiter ve Vodnáři: radost nebo prokletí,neobyčejné štěstí,odvrací bouře,nepředvídatelnost,vrtkavost,nestálost,vyzdvihuje a sráží,obrovská přízeň,revolučnost...

 • Jupiter v Rybách: moudrost,soucitnost,spravedlnost,laskavost,objektivita,léčení těla i duše,identifikace s mnoha druhy lidí,bezpodmínečný pozitivní respekt...

 

Jupiter v domech:

 • 1.dům: tolerance,projevy duchovního života,cestování,rozšiřovánívzdělání,kosmopolitismus,sebevzdělávání...
 • 2.dům: konstruktivní budování finančních systémů,vydělávání a hospodaření,investování,sponzor,mecenáš,nadace...
 • 3.dům: systematické a pečlivé studium literatury,rozvoj verbální i neverbální komunikace,krátkodobé studijní stáže,postgraduální studium...
 • 4.dům: nejlépe expanduje a buduje v prostředí svého domova,citová vnímavost,objev vlastních citů,nacházení duševní identity...
 • 5.dům: podnikatel,samostatnost,poskytuje práci sobě i druhým,pedagogické nadání,velký grandiózní styl,štědrost,velkorysost...
 • 6.dům: rozvoj prostřednictvím každodenní práce,příjemné pracovní podmínky,charakterní spolupracující,fair play,v povolání se vzdělává a zdokonaluje...
 • 7.dům:šance vyvíjet se,expandovat,budovat a stavět díky šťastnému vztahu k ostatním lidem,oblíbenost,osobní šarm,společenskost...
 • 8.dům: movité společenské prostředí,podpora a ochrana životní úrovně,sponzorové,mecenáši,duchovní expanze,transformovaná sexualita...
 • 9.dům: "přízeň bohů a králů",touha po poznání smyslu naší existence,zvyky kultur celého světa,rozvíjení získaných zkušeností...
 • 10.dům: učí se přijmout řád zdejšího světa a jeho zákonů,rozvoj v osobním i společenském smyslu,uznání vlastního sociálního postavení ve společnosti,pompéznost...
 • 11.dům: nabývání a uplatňování vlastních práv,zbavování se pout,svoboda,volnost,rovnost,bratrství,splnění přání a nadějí;dobří,vlivní,bohatí a mocní přátelé...
 • 12.dům: mimo dosah společnosti,ústraní,omezení,ústrky,možnost vysvobození,meditace,atodidaktické vzdělávání,mystika,jóga,hermetická nauka...

m
 

 

 

 

Cesta duší, tělem a myslí...

Nabízím též Kranio sakrální terapii, pro bližší info klikněte  ZDE

Astronomický Jupiter:

b

Jupiter
je největší ze všech planet sluneční soustavy: má 11 krát větší průměr než Země, je 318 krát hmotnější a 1300 krát objemnější. Nalézá se 778 miliónů kilometrů od Slunce. Tento obr je obklopen hustou atmosférou, tvořenou hlavně vodíkem a héliem, v níž krouží mraky, složené také ze zmrzlých a kapalných plynů: zejména z metanu a čpavku. Protože se sama otáčí velkou rychlostí (za méně, jak 10h), protahují se tyto mraky v pruhy, rovnoběžně s rovníkem a zavíjejí se tak do pásů. Výše položené mraky se jeví jako zářivě jasné, zatímco ostatní zůstávají tmavé.
Tyto oblačné formace jsou velmi bouřlivé: pozorují se ohromné víry, které se rychle či pomaleji mění. Jeden z nich tvoří ohromnou červenou skvrnu, která dlouho budí zájem astronomů: je to stále trvající uragán, čtyřikrát větší než Země. Vrcholy mraků jsou velmi chladné (-148°C), směrem do nitra planety však teplota a tlak narůstají. V nitru Jupitera teploty dosahují 30 000°C a tlak 100 miliónkrát přesahuje tlak na povrchu Země. Jupiter má šestnáct známých měsíců. Čtyři z nich jsou velké měsíce, jejichž velikost je srovnatelná s naším Měsícem: jsou to Io, Europa, Ganymed, a Kallisto. Zbytek jsou malé měsíce, dosahující jen několik kilometrů v průměru. 

c

b